Top
IT dla biznesu

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe z dnia 28.06.2019 [3 szt.]

Zapytanie ofertowe dotyczące zlecenia usługi doradczej
realizowanej w ramach Projektu
” Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF”
(nr Projektu: WARR-RPO1.3.2-176/18)
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Zamawiający:
Nazwa: Bettertrade Sp. z o.o.
Adres: ul. Krupnicza 2-4, 50-075 Wrocław
NIP: 8992703245
KRS:0000366120
Tel: +48665 288 434

Przedmiot zamówienia:
Doradztwo w zakresie wprowadzenia na rynek nowej usługi.

Min. zakres usługi:

Doradztwo w zakresie wprowadzenia na rynek nowej usługi:

 1. zdefiniowanie usługi
 2. określenie potencjału rynkowego
 3. analiza efektywności kanałów dotarcia do potencjalnych klientów
 4. analiza potencjału dochodowego wprowadzanej usługi
 5. analiza perspektyw rozwojowych usługi

Warunek konieczny:

Wykonawca usługi doradczej jest Instytucją Otoczenia Biznesu (IOB), która posiada odpowiedni potencjał merytoryczny, techniczny i legitymuje się odpowiednim doświadczeniem, adekwatnym dla zakresu przedmiotu zamówienia

Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia: 31.07.2019 r.

Miejsce świadczenia usługi doradczej: Wrocław

 

Termin składania ofert: do dnia 07.07.2019 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące zlecenia usługi doradczej
realizowanej w ramach Projektu
” Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF”
(nr Projektu: WARR-RPO1.3.2-176/18)
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Zamawiający:
Nazwa: Bettertrade Sp. z o.o.
Adres: ul. Krupnicza 2-4, 50-075 Wrocław
NIP: 8992703245
KRS:0000366120
Tel: +48665 288 434

Przedmiot zamówienia:
Doradztwo w zakresie prezentacji firmy w Internecie.

Min. zakres usługi:

Doradztwo w zakresie prezentacji firmy w Internecie.

 1. Analiza i doradztwo w zakresie optymalizacji obecności firmy w Internecie,
 2. audyt obecnej strony WWW pod względem zgodności ze standardami,
 3. łatwości użytkowania (UX),
 4. zgodności z polityką wyszukiwarek (wykluczenie tzw. Black SEO),
 5. Analiza czasu ładowania się strony, z uwzględnieniem optymalizacji i wydajności stosowanego serwera.
 6. Analiza i doradztwo w zakresie zgodności strony z urządzeniami mobilnymi.
 7. Analiza pozycji w wyszukiwarkach Internetowych.

Warunek konieczny:

Wykonawca usługi doradczej jest Instytucją Otoczenia Biznesu (IOB), która posiada odpowiedni potencjał merytoryczny, techniczny i legitymuje się odpowiednim doświadczeniem, adekwatnym dla zakresu przedmiotu zamówienia

Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia: 31.07.2019 r.

Miejsce świadczenia usługi doradczej: Wrocław

 

Termin składania ofert: do dnia 07.07.2019 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące zlecenia usługi doradczej
realizowanej w ramach Projektu
” Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF”
(nr Projektu: WARR-RPO1.3.2-176/18)
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Zamawiający:
Nazwa: Bettertrade Sp. z o.o.
Adres: ul. Krupnicza 2-4, 50-075 Wrocław
NIP: 8992703245
KRS:0000366120
Tel: +48665 288 434

Przedmiot zamówienia:

Doradztwo w zakresie obecności firmy w mediach społecznościowych:

Min. zakres usługi:

Doradztwo w zakresie obecności firmy w mediach społecznościowych:

 1. Analiza obecności firmy w mediach społecznościowych
 2. Analiza profilu działalności firmy i doradztwo pod kątem dopasowania treści do poszczególnych serwisów społecznościowych
 3. Doradztwo w zakresie odpowiedniego dopasowania kampanii i przekazu reklamowego do charakterystyki poszczególnych mediów społecznościowych

Warunek konieczny:

Wykonawca usługi doradczej jest Instytucją Otoczenia Biznesu (IOB), która posiada odpowiedni potencjał merytoryczny, techniczny i legitymuje się odpowiednim doświadczeniem, adekwatnym dla zakresu przedmiotu zamówienia

Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia: 31.07.2019 r.

Miejsce świadczenia usługi doradczej: Wrocław

 

Termin składania ofert: do dnia 07.07.2019 r.

RPO