Top

Usługi IT dla biznesu

Dostarczamy sprzęt i kompleksowe rozwiązania dla biznesu.

Najnowsze rozwiązania informatyczne gwarantujące bezpieczny i pewny dostęp do danych Twojej firmy

Systemy biznesowe, które optymalizują działanie przedsiębiorstwa. Zapewniają sprawność procesów wewnętrznych i ułatwiają podejmowanie kluczowych decyzji.

Programy komputerowe dla biznesu wspierające i ułatwiające m.in. prowadzenie księgowości, tworzenie grafiki i archiwizację dokumentów.

Kompleksowe rozwiązania zabezpieczające wszelkie dane Twojej firmy. Chronią przed atakami internetowymi i złośliwym oprogramowaniem.

Jesteśmy autoryzowanym partnerem biznesowym

Wybierz sprawdzone rozwiązania

Tworzymy spersonalizowane rozwiązania na miarę małych, średnich przedsiębiorstw jak i dużych firm.
bettertrade rozwiązania IT dla biznesu

Zapytanie ofertowe

w związku z realizacją Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.2 Innowacyjne Przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny…

czytaj dalej

logotypy fundusze europejskie dolny slask unia europejska