Top

Usługi IT dla biznesu

Dostarczamy sprzęt i kompleksowe rozwiązania dla biznesu.

Najnowsze rozwiązania informatyczne gwarantujące bezpieczny i pewny dostęp do danych Twojej firmy

Systemy biznesowe, które optymalizują działanie przedsiębiorstwa. Zapewniają sprawność procesów wewnętrznych i ułatwiają podejmowanie kluczowych decyzji.

Programy komputerowe dla biznesu wspierające i ułatwiające m.in. prowadzenie księgowości, tworzenie grafiki i archiwizację dokumentów.

Kompleksowe rozwiązania zabezpieczające wszelkie dane Twojej firmy. Chronią przed atakami internetowymi i złośliwym oprogramowaniem.

Jesteśmy autoryzowanym partnerem biznesowym

Wybierz sprawdzone rozwiązania

Tworzymy spersonalizowane rozwiązania na miarę małych, średnich przedsiębiorstw jak i dużych firm.
bettertrade rozwiązania IT dla biznesu

Nasi partnerzy i klienci

RPO

Projekt zrealizowano w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa Dolnośląskiego 2014-2020, działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, poddziałanie Rozwój przedsiębiorczości – ZIT Wr OF, schemat 1.3.C.2 Doradztwo dla MŚP – projekty grantowe IOB, którego celem jest poprawa konkurencyjności oraz doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Projekt zrealizowano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 51 425,00 PLN.

RPO

Projekt zrealizowano w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa Dolnośląskiego 2014-2020, działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, poddziałanie 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT Wr OF, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowację”. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności innowacyjnej mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz stymulacja współpracy z uczelniami wyższymi i innymi jednostkami naukowymi.Projekt zrealizowano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 99 993,20 zł.